1949 - 1989

Helena Bohle-Szacki
Pół Żydówka i pół Niemka, urodzona w wielokulturowym Białymstoku: Helena Bohle-Szacki była pierwsza polska powojenna projektantka mody, o której usłyszał świat za żelazną kurtyną, a także ikona polskiej emigracji w Berlinie Zachodnim. W ostatnich latach życia chętnie dawała świadectwo opowiadając o traumatycznych przeżyciach wojennych.
Andrzej Vincenz
Andrzej Vincenz, jezykoznawca, slawista, polski publicysta i profesor Uniwersytetu w Heidelbergu oraz w Getyndze, urodził się 13.03.1922 r. we Lwowie.
Biuletyn Informacyjny AK (auf Polnisch), Nr. 11 und 12, 1948
Biuletyn Informacyjny AK (auf Polnisch), Nr. 11 und 12, 1948
"Biuletyn Informacyjny AK in der amerikanischen Besatzungszone" (Inforamtionsbulletin AK), eine Monatszeitschrift in polnischer Sprache
Emilia Smechowski
Emilia Smechowski
Emilii Smechowskiej książka "Wir Strebermigranten" to nie tyle historia rodzinna, co opis kolektywnego doświadczenia polskich migrantów końcowej fazy komunizmu.
Familie Jankowski – Ruhrpolen in Herne
Die Geschichte der Familie Jankowski aus Herne
Remigration oder Rückkehr? Als Ruhrpole zurück in die alte Heimat
Die Geschichte der Familie Tomczak
Fotografia portretowa mjr dr inż. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego (1903-1993),  ok. 1947 r.
Bolesław Zawalicz-Mowiński
Bolesław Zawalicz-Mowiński był zarówno architektem powstania organizacji Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN (ZPU).
„MRR“: Sein Leben
In Deutschland ist er als „der Literaturpapst“ in die Geschichte eingegangen: als ebenso kenntnisreicher wie unterhaltsamer Literaturkritiker und Fernsehstar.
Deutsch-Polnische Schulbuchkommission
Damit die historische Wahrheit an die Stelle verzerrter Auffassungen treten konnte, wurde 1972 unter der Schirmherrschaft der UNESCO die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission aus Historikern, Geographen und Didaktikern beider Länder ins Leben gerufen.
Mark Forster und sein „Lulajże, Jezuniu“
Mark Forster – Die Weihnachtsüberraschung 2017

Seiten